Conversation piece

Alfombra y estera de yoga Arrugué la alfombra del estudio hasta que tuvo la misma longitud que mi estera de yoga Carpet and yoga mat I wrinkled the carpet in the studio till it became as long as my yoga mat. Advertisements